گرانسا

شرکت دهکده جهانی

مشخصات فردی مدیر مسئول
 مجرد  متاهل
     
 سهامی خاص  ثبت شده  غیر رسمی
 دفتر  فروشگاه
 مالک  استیجاری
 یک نفر  دو نفر  سه نفر  بیش از سه نفر
 بله  خیر
وسیله پخش
تعداد پرسنل در اختیار
 روزانه  هفتگی  15 روز یکبار  ماهیانه  سایر
 داروخانه  فروشگاه آرایشی و بهداشتی  سوپر مارکت  تعاونی  عطاری  عمده فروشی  بازار  غیره
چه تعداد مرکز فروش تحت پوشش دارید؟
captcha